LOCTITE 510 – 250ml

LOCTITE 510 – 250ml

Numer IDH:

246594

503,04  netto

Loading...

LOCTITE® 510 jest uszczelniaczem beztlenowym odpornym na wysoką temperaturę, który utwardza się w przypadku braku powietrza po zamknięciu między mocno ściśniętymi powierzchniami metalowymi. Typowe zastosowania obejmują uszczelnianie sztywnych złączy kołnierzowych między przekładniami i obudowami silników. Zapewnia błyskawiczne niskociśnieniowe uszczelnienie. Produkt zwiększa moment skręcający połączonych złączy kołnierzowych.

Zastosowanie:

  • Do metalowych złączy kołnierzowych
  • Uszczelniacz do złączy kołnierzowych odpory na wysokie temperatury
  • Wypełnia nierówności powierzchni złącza kołnierzowego i zarysowania o głębokości do 0,25 mm
  • Produkt redukuje moment dociągnięcia zmontowanych złączy kołnierzowych
  • Atest P1 NSF Nr: 123007

Wskazówki dotyczące użycia:

  1. Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, przed aplikacją należy powierzchnie przeznaczone do klejenia oczyścić i odtłuścić.
  2. Produkt jest przeznaczony do ściśle dopasowanych złączy kołnierzowych z szczelinami do 0,25 mm ( cala).
  3. Nakładać jako ciągłą wstęgę, lub warstwę na jedną powierzchnię kołnierza. W przypadku szczelin większych niż 0,125 mm (0,005 cala) za pomocą aplikatora 518 PEN, warstwę produktu należy nanieść na obydwie powierzchnie kołnierza.
  4. Przy sprawdzaniu, czy nastąpiło pełne uszczelnienie zaraz po montażu, można zastosować niskie ciśnienie (<0,05 MPa).
  5. Kołnierze należy dociągnąć możliwie jak najszybciej po montażu, aby zapewnić jednorodne warunki polimeryzacji

Czyszczenie:

Utwardzony produkt można usunąć z użyciem rozpuszczalnika Loctite®, np. Loctite® 7200 i pomocą miękkiego skrobaka. Unikać tworzenia się kurzu i aerozoli. Zakończ proces czyszczenia, wycierając miękką ściereczką zwilżoną środkiem Loctite® Cleaner, np. Loctite® 7063 lub Loctite® ODC-free cleaner.

Powiązane produkty