Uszczelniacze LOCTITE do EKSTREMALNYCH temperatur

Płynne uszczelniacze o wysokiej odporności termicznej
LOCTITE® NS 5540 i NS 5550 zapobiegają wyciekom w najtrudniejszych warunkach.
LOCTITE® NS 5540 i NS 5550 to aktywowane termicznie uszczelniacze, opracowane specjalnie do stosowania w wysokich temperaturach i środowiskach o wysokim ciśnieniu. Produkty utwardzają się pod wpływem ciepła, by utworzyć mechaniczne uszczelnienie na metalowych złączach kołnierzowych i połączeniach, a jednocześnie umożliwiają demontaż na potrzeby utrzymania ruchu i napraw. Oba produkty można także nakładać na gotowe uszczelki tradycyjne, by wydłużyć ich żywotność.
LOCTITE® NS 5540 i NS 5550 nadają się do instalacji wysokociśnieniowych z parą, węglowodorami, gazami i innymi cieczami przemysłowymi, jak również do środowisk o wysokiej temperaturze, jak np. elektrowni, papierni, kopalni, rafinerii, itp. Są niezawodne, łatwe w użyciu i objęte pakietem wsparcia sprzedażowego i technicznego firmy Henkel.

Uszczelniacze LOCTITE zapewniają wysoko skuteczne
działanie w elektrowniach, hutach stali i rafineriach.

Zalecany do wysokociśnieniowych instalacji parowych. LOCTITE® NS 5540 to ciekły produkt do aplikacji pędzlem, który uszczelnia kołnierzowe narażone na oddziaływanie pary o ciśnieniu sięgającym 2900 psi (200 bar) i temperaturze do 700°C.

LOCTITE® NS 5550 to uszczelniacz o konsystencji włóknistej pasty stworzony do zastosowań w wysokich temperaturach (do 815°C) i w środowiskach, gdzie panuje wysokie ciśnienie (do 5000 psi/340 bar).
KORZYŚCI PRODUKTÓW:
 • uszczelnianie w ekstremalnych temperaturach
 • do instalacji wysokociśnieniowych, również w instalacjach parowych
 • umożliwia łatwy demontaż na potrzeby konserwacji/napraw
 • odporność chemiczna na rozpuszczalniki, oleje, kwasy, węglowodory i parę
 • odporność na zmienne obciążenia termiczne
TYPOWE ZASTOSOWANIA:
 • dzielone obudowy turbin
 • obudowy pomp,
 • bojlery, kolektory pary,
 • systemy przewodów,
 • kominy,
 • wymienniki ciepła,
 • systemy wyciągowe