Mocowanie części współosiowych

Jesteś tutaj:
Mocowanie części współosiowych

Kategorie sklepu

Zakres cenowy

Filtr cenowy - slider
47834

Wyszukiwarka

Mocowanie części współosiowych

Produkty do mocowania to kleje anaerobowe wypełniające przestrzeń między komponentami i utwardzające się, by zapewnić silne i precyzyjne połączenie. Są popularnie stosowane jako standardowa metoda montażu przy pasowaniach z luzem i wciskiem.

Zalety produktów LOCTITE® do mocowania

Produkty LOCTITE® do mocowania zapewniają:

 • Wyższą wytrzymałość, uproszczone i mniej kosztowne konstrukcje
 • Mniejszą zależność od tolerancji i dokładności obróbki
 • Zapobieganie korozji i korozji ciernej
 • ównomierne rozłożenie obciążeń i naprężeń w złączu

W połączeniu z pasowaniem na wcisk produkty LOCTITE® do mocowania zapewniają:

 • Możliwość przenoszenia wyższych obciążeń oraz lepszą funkcjonalność obecnych konstrukcji
 • Jednolite działanie w przypadku luźnych tolerancji
 • Obniżenie wielkości i wagi konstrukcji

Problemy z tradycyjnymi metodami montażu, które produkty LOCTITE® do mocowania są w stanie rozwiązać:

 • Mocowania na kołki, rowki/wpusty powodują nierówne rozłożenie masy i brak równowagi, co może skutkować drganiami przy wysokiej szybkości
 • Wpusty wieloklinowe i zębatki powodują wysokie naprężenia ze względu na występowanie zjawiska karbu. Ponadto generują wysokie koszty obróbki maszynowej
 • Pierścienie zaciskające, pasowania wciskowe, skurczowe i stożkowe bazują tylko na tarciu, które przenosi moment obrotowy i dlatego podlegają ograniczeniom materiałowym, powierzchniowym i konstrukcyjnym. Przenoszenie określonych obciążeń jest możliwe jedynie przy zastosowaniu niskich tolerancji, co znacząco podwyższa koszty produkcji

Zalety środków mocujących z perspektywy kosztów i działania

Oszczędność kosztów:

 • Obniżają lub eliminują kosztowną obróbkę maszynową
 • Eliminują określone wymogi związane z obróbką końcową powierzchni
 • Wydłużają żywotność sprzętu, zwiększając jego odporność na zużycie zmęczeniowe i korozję
 • Wypełniają szczeliny umożliwiając zwiększenie tolerancji stosowanych podczas obróbki maszynowej
 • Pomagają obniżyć ogólne koszty montażu i utrzymania ruchu
 • Upraszczają konstrukcje, ograniczając zastosowanie pierścieni zabezpieczających, wpustów, sworzni lub gwintów
 • Mogą wyeliminować konieczność stosowania mechanicznych elementów mocujących
 • Minimalizują przestoje, umożliwiając szybsze ponowne uruchomienie maszyn

Lepsze działanie:

 • Bardziej niezawodne konstrukcje
 • Bardziej dokładne, sztywne konstrukcje
 • Eliminują zjawisko karbu związane z zastosowaniem wpustów i wielowypustów
 • Zapobiegają odkształceniom wałów o małej średnicy
 • Zwiększają wytrzymałość ciężkich elementów pasowanych wciskowo
 • Eliminują korozję cierną
 • Zabezpieczają przed korozją spowodowaną przez czynniki środowiska
 • Eliminują wysokie naprężenia w konstrukcjach
 • Redukują różnice w przenoszeniu obciążeń
 • Pozwalają na łatwiejsze łączenie różnych materiałów